Fodspor i glastrappen

Magnus Malm :Fodspor i glastrappen
Emner: Trosliv. Opbyggelse
Klassemærke 24 Bog 263 sider
Forlag: Boedal. ISBN 87-89626-08-7
Oversat fra svensk 

Magnus Malm gør op med mange aktuelle åndelige strømninger i nutidens 'babelstårn', bl.a. ved at se dem i kritisk perspektiv ud fra kristendommens gamle udfordringer fra gnosticismen.
Spændende og radikale formuleringer: "... et liv uden grænser, uden krop, uden samvittighed ..."
____________________________________
Siden refererer til:
www.kristenmeditation.dk

Heliga danser: Dans som rit och bön

Heliga danser: Dans som rit och bön

Maria Rönn; Stina Söderholm
BOG: Stockholm, Verbum, 1997; illustrationer: Stina Söderholm

Emne: Religiös dans ; Bön ; Riter; Gudstjänsten ; Kristendom . 


Bogen findes ikke i de danske biblioteker. Tag derfor din forespørgsel med
til dit lokale bibliotek. De vil sende den videre til Statsbiblioteket i
Århus, som vil forsøge at bestille den til dig fra Sverige 

_____________________________________ 
Siden refererer til: www.kristenmeditation.dk

Torturen i verden - den angår os alle

Forfatteren, lægen og forskeren Inge Kemp Genefke, som stiftede
Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturofre (RCT)
skriver levende og indsigtsfuldt til smertegrænsen, men ikke uden håb: 

Om torturens formål og midler, ondskabens nedbrydning af sjælen.
Om torturens følger, og om behandling af torturofre.
Om menneskers fælles ansvar for bekæmpelse af tortur.

Håbet når frem til læseren, tror jeg, fordi forfatteren evner at se problemerne i en sammenhæng, som inddrager mange forskellige synsvinkler, både lægefagligt, samfundsmæssigt, socialt og humanistisk. 

Bl.a. inddrages også skønlitterære forfatteres og digteres formuleringer, f.eks. fra Kristen Bjørnkjærs digt "To mænd, hvoraf den ene", som tegner et billede af frihedskæmperen, som bibelstærke læsere kan genkende fra den mishandlede Herrens tjener: 

I sig selv
er han ikke noget kønt syn
men i den forpinte krop
overvintrer
på alles vegne 

det bedste og smukkeste 
der er i et menneske 

Genefke, Inge Kemp: Torturen i verden - den angår os alle.
RCT / Hans Reitzels Forlag 1986; 92 s., illustreret. [
32.3]  

- - - - - - - 

Lidt fyldigere beskrivelser kan findes i en senere interview-bog, som også inddrager mere  om tilblivelsen af 
Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturofre, RCT, 
og Det Internationale Rehabiliteringsråd for Torturofre, IRCT. 

Inge Genefke fortæller her mere personligt om sit liv og sit vedholdende engagement i kampen for retfærdighed. 

Thomas Larsen: Inge Genefke - portræt af en ildsjæl 
Forlag: Lindhardt & Ringhof 2005; 207 s, [99.4] _____________________________________ 
Siden refererer til: www.kristenmeditation.dk

Da Gud tog bussen

382 dage der ændrede verden
af Martin Luther King
Forlaget Alfa  2012, 184 s. (98.639)
ISBN: 978-87-7115-022-3
Bogen formidles af Forlaget Boedal
Originaltitel: Stride toward freedom
Oversætter: Liselotte Wiemer.
Også som lydbog

Martin Luther King (1929-1968) giver sin personlige beretning om de 382 dage i 1955-56 i Montgomery, Alabama, USA, hvor titusinder nægtede at køre med bus i protest mod raceadskillelse.
- - - - - - -
I beretningen indgår bl.a. Martin Luther Kings overvejelser om vigtigheden af bøn, forbøn og ikke-voldelig indstilling til de undertrykkende mennesker, han selv og hele bevægelsen mødte.
Martin Luther King henviser selv til Mahatma Gandhi som inspirationskilde, og bogen kan læses som en beskrivelse af aktiv ikke-vold som aktionsform ud fra kristen livsforståelse.
- - - - - - -
En fremragende og grundig analytisk fremstilling af ikke-vold som aktionsform kan findes i
Johan Galtung og Arne Næss: Gandhis politiske etikk. Pax Forlag 1968

____________________________________
Siden refererer til:
www.kristenmeditation.dk

Jeg vil tale med Gud.

Margareta Melin: Jeg vil tale med Gud.
Illustreret. Forlaget Aros  1976; 1990

Digte, der kan bruges som bønnebog for store og små
illustreret af Marianne Nordström
oversat fra svensk af Erik Ågård og Johannes Johansen
62 sider : ill. ; 14×17 cm

Margareta Melin kan kunsten at formulere sig poetisk enkelt, præcist og  renfærdigt.
Dermed taler hun til både voksne og børn. Netop, hvad man ønsker af en god børnebog.
_____________________________________
Siden refererer til: www.kristenmeditation.dk

Vejen

Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet
Lene Højholt. Borgens Forlag 2006. 350 sider illustreret (22.6)

'Den skjulte vejledning i evangeliet findes ved at tolke de enkelte fortællinger som billeder af trin på den trosvej, Disciplene måtte følge for at nå til mødet med Gud. Jesus åbenharede denne vej for dem, mens han førte dem ad den.'
'VEJEN kan læses som en beskrivelse af den kristne trosvej, og den kan anvendes som vejledning og inspiration i en personlig trosfordybelse.'  (Uddrag af bagsidetekst)

Boganmeldelse:
Da jeg læste Lene Højholts bog ”Vejen”, var det som at læse min egen livshistorie.
Mit eget livs kampe og gaver spejles i bogen i Jesu liv, og det har været med til at give mig en dybere erkendelse og indsigt i min egen trosvandring. Bogen har været med til at åbne evangeliet for mig på en helt ny måde. IMB
___________________________________
Siden refererer til:
www.kristenmeditation.dk 

Ansigtets gåde

Om at finde identitet i de bibelske fortællinger
Ele Bonde, Boedal forlag 2010, 191 sider

Hvad ser mennesket, når det spejler sit ansigt i Guds?
Hvordan er det i det hele taget muligt for os at finde vores identitet, vores eget ansigt? 

Ele Bondes baggrund er bl.a. arbejde med bibliodrama.
I bogen her gennemgås udvalgte bibeltekster, der tolkes med henblik på identitetsdannelse.
Bogen er beundringsværdig stramt komponeret, men også personlig:
"Jeg havde lovet Gud at elske livet" 

_____________________________________
Siden refererer til:
www.kristenmeditation.dk